MarPol » Wapniak


Wapniak – granulowany nawóz wapniowy

Wszystkie gleby w Polsce wymagają wapnowania. Kwaśne deszcze, wypłukiwanie, a zwłaszcza stosowanie silnie zakwaszających nawozów mineralnych powoduje ciągły ubytek wapnia i obniżanie się pH gleb. Wskutek tego spada przyswajalność składników pokarmowych, rośliny źle się rozwijają, są bardziej podatne na choroby i słabiej plonują.

Korzyści ze stosowania nawozu Wapniak

Wapniak natychmiast po zastosowaniu poprawia zdolności plonotwórcze gleby, podnosi pH i wzbogaca je również w bogaty zestaw mikroelementów. Poprawienie stopnia przyswajalności składników pokarmowych wydatnie wpływa na efektywność wykorzystania nawozów mineralnych, dzięki czemu uzyskuje się znaczną zwyżkę plonów uprawianych roślin.

Szybko i skutecznie odkwasza glebę dzięki najwyższej możliwej rozpuszczalności powyżej 90% już w pierwszym roku po zastosowaniu. Zawiera bogaty zestaw mikroelementów wspomagających prawidłowy rozwój roślin.

Forma granulatu ułatwia dokładne dozowanie. Nie pyli przy wysiewie, minimalizując straty. Wapniak jest idealny do nawożenia pogłówkowego. Jest nawozem w 100% ekologicznym, wyprodukowanym w oparciu o naturalne surowce.

Zastosowanie nawozu Wapniak

Wapno granulowane doskonale nadaje się do nawożenia upraw polnych, warzywnych, sadowniczych, szklarniowych, użytków zielonych, kwiatów i trawników.

Wapniak jest w pełni naturalnym produktem, sporządzonym w oparciu o wysokowartościową kredę, przetworzoną do postaci granulatu przy udziale wody.

W uprawach polowych odpowiednim terminem stosowania jest nawożenie na ściernisko. Uprawki pożniwowe zapewniają dobre wymieszanie nawozu z warstwą orną gleby. Wapniak można również zastosować jesienią pod orkę przedzimową oraz wczesną wiosną.

Nawóz ten dzięki granulowanej postaci (2 – 5 mm) dozuje się precyzyjnie i łatwo, nie pyli. 50 kg worki ułatwiają jego składowanie i transport na pole. Dostępne są również 1 tonowe „big-bagi”.

Wysoką rozpuszczalność granulowany wapniak uzyskuje dzięki użyciu do jego produkcji specjalnego rodzaju węglanu wapnia (CaCO3). W przyrodzie występuje wiele węglanów wapnia różniących się formą geologiczną, wiekiem, właściwościami fizycznymi i wynikającą z tych cech rozpuszczalnością.

Dawki Wapniaka w kg/ha

GLEBY Bardzo kwaśne Kwaśne Lekko kwaśne
Bardzo lekkie 500 400 300
Lekkie 700 600 400
Średnie 800 700 500
Ciężkie 1000 900 700
Użytki zielone 900 700 300

Skład chemiczny CaO 60%

Potas (K) 163 mg/kg
Fosfor (P) 164 mg/kg
Żelazo (Fe) 443 mg/kg
Cynk (Zn) 54 mg/kg
Mangan (Mn) 218 mg/kg
Bor (B) 443 mg/kg
Molibden (Mo) 40 mg/kg